Paslaugų taisyklės

Naudojimosi Kvėpavimo klubo teikiamomis paslaugomis taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1. Teikiamų paslaugų pardavimo sąlygas bei tvarką ir šalių tarpusavio teises, pareigas bei atsakomybę (toliau – „Taisyklės“) šioje internetinėje svetainėje www.kvepavimoklubas.lt nustato Dalia Beata Kasmauskaitė (toliau – „Kvėpavimo klubas“). Šios taisyklės taikomos visiems asmenimis, kurie lankosi internetinėje svetainėje www.kvepavimoklubas.lt ir naudojasi teikiamomis paslaugomis.

2. Pradėti naudotis Kvėpavimo klubo paslaugomis leidžiama, tik Kvėpavimo klubo Nariui (toliau Taisyklėse – „Narys“) atidžiai susipažinus su Taisyklėmis. Narys, naudodamasis Kvėpavimo klubo paslaugomis, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir privalo jų laikytis. Kvėpavimo klubas turi teisę iš dalies arba visiškai keisti taisykles. Jeigu Narys bando pakenkti Kvėpavimo klubo darbui, Kvėpavimo klubas turi teisę laikinai apriboti galimybę naudotis Kvėpavimo klubo paslaugomis, o išskirtiniais atvejais panaikinti Nario registraciją ir kreiptis į teisėtvarkos organus.

3. Internetinė svetainė www.kvepavimoklubas.lt – internetinė erdvė, kurioje galima įsigyti prieigą prie internetinių seminarų. Visi lankantys arba įsigyjantys paslaugas Kvėpavimo klube yra veiklos dalyviai (toliau Taisyklėse – „Nariai“).

4. Narystė išduodama Nariui, norinčiam naudotis Kvėpavimo klubo teikiamomis paslaugomis. Nariams, įsigijusiems narystę, suteikiamas prisijungimo vardas ir slaptažodis, kuriuo galima prisijungti prie Kvėpavimo klubo. Narys pats priima atsakomybę už jo vartotojo vardo ir slaptažodžio saugumą ir jų perdavimą naudotis tretiesiems asmenims.Bet kokia informacija, perduota įsigyjant Kvėpavimo klubo teikiamas paslaugas, laikoma slapta. Narys ir Kvėpavimo klubas įsipareigoja be išankstinio sutikimo (Nario arba Kvėpavimo klubas) jokiu būdu neperduoti šios informacijos tretiesiems asmenims. Narys yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų tikslumą. Jei Narys nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Kvėpavimo klubas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

II. Narystė

1. Nariai turi teisę Kvėpavimo klube įsigyti prieigą prie internetinių seminarų, užduoti klausimus, nepažeisdami šių taisyklių sąlygų. Narystė Kvėpavimo klube suteikiama iš karto po sėkmingo apmokėjimo įvykdymo. Kvėpavimo klubas nekontroliuoja Narių paskelbtos informacijos turinio ir jos šaltinio ir už ją neatsako. Jeigu pasikeičia, pateikti registracijos formoje Nario duomenys, Narys privalo juos atnaujinti.

2. Narystės galiojimas Kvėpavimo klube:

  • - Narystė suteikia Nariui teisę prisijungti prie Kvėpavimo klubo neribotai iki nustatymo narystės galiojimo termino.

3. Narystės galiojimo laikas Kvėpavimo klube (skaičiuojamas nuo apmokėjimo gavimo dienos)

  • - 1 mėn. narystės galiojimo terminas yra 30 kalendorinių dienų.
  • - 3 mėn. narystės galiojimo terminas yra 90 kalendorinių dienų.
  • - 6 mėn. narystės galiojimo terminas yra 180 kalendorinių dienų.
  • - 12 mėn. narystės galiojimo terminas yra 365 kalendorinių dienų.

4. Narystės Kvėpavimo klube kainas, kurios yra skelbiamos Kvėpavimo klubo internetinėje svetainėje www.kvepavimoklubas.lt , nustato Kvėpavimo klubas. Narys atsiskaito už paslaugas vienu iš šių būdų:

  • - Banko pavedimu į nurodytą Kvėpavimo klubo sąskaitą banke.

5. Nariams, įsigijusiems narystes, sumokėti pinigai nėra grąžinami, išskyrus atvejus, kai Narys dėl Kvėpavimo klubo kaltės negalėjo naudotis Kvėpavimo klubo paslaugomis ir kitais Taisyklių bei sutarčių, sudarytų tarp Nario ir Kvėpavimo klubo bei teisės aktų nustatytais atvejais. Nariui, atsisakius paslaugų dėl Kvėpavimo klubo kaltės, jam grąžinama už narystę sumokėtų įmokų dalis proporcinga nesuteiktų paslaugų laikotarpiui, likusiam iki narystės galiojimo pabaigos. Visas pretenzijas dėl įsigytų paslaugų Narys privalo pateikti raštu el. paštu info@kvepavimoterapija.lt

III. Intelektinės nuosavybės teisių apsauga

1. Visos intelektinės teisės į ženklą kvepavimoklubas.lt bei Kvėpavimo klube esančią tekstinę, grafinę informaciją ir programinę įrangą priklauso Kvėpavimo klubui, jeigu nenurodyta kitaip.

2. Yra draudžiama be raštiško Kvėpavimo klubo administratoriaus leidimo naudoti ar platinti esančią Kvėpavimo klube grafinę ar tekstinę medžiagą kituose interneto tinklalapiuose bei žiniasklaidos priemonėse.

IV. Autorių teisės

1. Saugumo tikslais Kvėpavimo klubas pasilieka teisę nustatyti ir išsaugoti dalyvio IP adresą.

2. Bet koks trečiųjų asmenų Kvėpavimo klubo turinio arba duomenų bazės kopijavimas, keitimas ar trynimas be raštiško Kvėpavimo klubo sutikimo, laikomas kaip autorinių teisių pažeidimas ir baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

V. Baigiamosios nuostatos

1. Kvėpavimo klubo veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Visi kilę ginčytini klausimai bus sprendžiami tarpusavio susitarimu, o nepavykus susitarti Lietuvos Respublikos teisme.

VI. Informacija apie Kvėpavimo klubą:

Vadovaudamasi šiomis Taisyklėmis Kvėpavimo klubo paslaugas teikia:

MB Kvėpavimo klubas

Įmonės kodas: 306734947

Raudondvario pl. 288A, LT-47146 Kaunas

Mob.: +370 67828255

El. paštas: info@kvepavimoterapija.lt